Bez kategoriigłówna

Raport UKE – ranking operatorów 2018

09 stycznia 2019

Na początku stycznia Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował informacje na temat przenoszenia numerów abonenckich w sieciach komórkowych i stacjonarnych.

Z informacji tych dowiedzieliśmy się, że w IV kwartale 2018 roku operator Enter T&T, którego mam zaszczyt reprezentować, zajął pierwsze miejsce w całym kraju pod względem ilości pozyskanych numerów stacjonarnych netto z innych sieci. Urząd Komunikacji Elektronicznej, prowadząc statystyki migracji abonentów pomiędzy sieciami, bierze pod uwagę ilość abonentów, których badany operator utracił oraz których zyskał w badanym okresie. Enter T&T nie utracił żadnego numeru co dodatkowo podnosi wagę naszego sukcesu.

Z tego powodu pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim naszym Abonentom za obdarzenie zaufaniem reprezentowanej przeze mnie firmy.

Prezes Zarządu
Paweł Gacka