główna

Druga połowa 2019 roku należała w Polsce do Enter T&T

Spółka zarówno w trzecim jak i w czwartym kwartale 2019 roku zajęła pierwsze miejsce w kraju pod względem przeniesionych do swojej sieci ilości numerów.
Opublikowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej cokwartalny ranking przenośności numerów abonenckich pomiędzy operatorami potwierdził, że kolejny raz Enter T&T na rynku krajowym zdeklasowała pod tym względem konkurencję. Ranking ten zawiera szczegółowe informacje mówiące o ilości pozyskanych i utraconych numerów wskazując na sumę netto będącą różnicą tych wartości.
Dziękujemy za zaufanie.