Druga połowa 2019 roku należała w Polsce do Enter T&T

Spółka zarówno w trzecim jak i w czwartym kwartale 2019 roku zajęła pierwsze miejsce w kraju pod względem przeniesionych do swojej sieci ilości numerów.
Opublikowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej cokwartalny ranking przenośności numerów abonenckich pomiędzy operatorami potwierdził, że kolejny raz Enter T&T na rynku krajowym zdeklasowała pod tym względem konkurencję. Ranking ten zawiera szczegółowe informacje mówiące o ilości pozyskanych i utraconych numerów wskazując na sumę netto będącą różnicą tych wartości.
Dziękujemy za zaufanie.

Raport UKE – ranking operatorów 2018

09 stycznia 2019

Na początku stycznia Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował informacje na temat przenoszenia numerów abonenckich w sieciach komórkowych i stacjonarnych.

Z informacji tych dowiedzieliśmy się, że w IV kwartale 2018 roku operator Enter T&T, którego mam zaszczyt reprezentować, zajął pierwsze miejsce w całym kraju pod względem ilości pozyskanych numerów stacjonarnych netto z innych sieci. Urząd Komunikacji Elektronicznej, prowadząc statystyki migracji abonentów pomiędzy sieciami, bierze pod uwagę ilość abonentów, których badany operator utracił oraz których zyskał w badanym okresie. Enter T&T nie utracił żadnego numeru co dodatkowo podnosi wagę naszego sukcesu.

Z tego powodu pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim naszym Abonentom za obdarzenie zaufaniem reprezentowanej przeze mnie firmy.

Prezes Zarządu
Paweł Gacka

Raport UKE – ranking operatorów 2017

19 października 2017

Kilka dni temu Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował informacje na temat przenoszenia numerów abonenckich w sieciach komórkowych i stacjonarnych.

Z informacji tych dowiedzieliśmy się, że w III kwartale 2017 roku operator Enter T&T, którego mam zaszczyt reprezentować, zajął drugie miejsce w całym kraju pod względem ilości pozyskanych numerów netto z innych sieci. Urząd Komunikacji Elektronicznej, prowadząc statystyki migracji abonentów pomiędzy sieciami, bierze pod uwagę ilość abonentów, których badany operator utracił oraz których zyskał w badanym okresie. Enter T&T nie utracił żadnego numeru co dodatkowo podnosi wagę naszego sukcesu.

Z tego powodu pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim naszym abonentom za obdarzone reprezentowanej przeze mnie firmie zaufanie.

Prezes Zarządu
Paweł Gacka